Iskolánk · Archívum

Helyt tudnak állni a faddi iskolások a bajban 2018.


Két évvel ezelőtt elsőként vehette át az Év megyei önkéntese díjat, és Janó Attiláné azóta is fáradhatatlanul dolgozik másokért. Önzetlen munkája egyik állomásaként múlt héten is számíthattak rá; a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola alsó tagozatosainak tartott elsősegély-foglalkozást.

A teljes cikk a teol.hu portálon olvasható.

Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola karácsonyi műsora 2018

Hej, Rákóczi! Hej, Bercsényi! Dicső magyarok vitézi! 2018.12.02.

A kuruc szabadságharcok kora elevenedett meg a gyerekek számára azon a rendhagyó tanórán amelyet Nagy Csaba magyarországi tárogatóművész, Hej Rákóczi, Bercsényi... címmel tartott a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskolában.
Nagy Csaba révén a tanulók olyan dallamokat hallhattak, amelyek a szabadságharcosok táboraiban, illetve a fejedelmi udvarban is hallhatók voltak akkoriban. Az előadáson a gyerekek láthattak egy 300 esztendős pisztolyt is.

Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy november 2. hetében megemlékezünk Márton püspökről.2018.11.11.
Szent Márton napját november 11-én ünneplik Európa szerte. Nagyon sok népszokás kötődik ehhez a naphoz, mely az éves gazdasági munkák lezárásának ideje, és egyben a téli pihenés időszaka is a természet számára.
A hagyomány szerint ezen a napon kóstolták meg először az újbort és vágták le először a tömött libákat.
Ebből az alkalomból a 3.a osztály Szekszárdra kirándult a Wosinszky Mór Megyei Múzeumba. Egy tematikus foglalkozáson vettek részt a gyerekek, mely során, nemcsak Szent Márton életével ismerkedtek meg, vagy a naphoz kapcsolódó népszokásokat, hiedelmeket elevenítették fel, hanem kézműves foglalkozás keretében lámpást is készítettek.
Felejthetetlen, vidám délutánt töltöttünk a múzeumban, ahová, nagy örömünkre, szeretnének visszamenni még többször a gyerekek.
Projektünket pénteken a lampionos felvonulás zárta, melyen gyermekeink a múzeumban készített lámpásokkal sétáltak.
Puskásné Dobos Nóra
pedagógus
 

November 11. Szent Márton napja. Mint minden ünnepnek, úgy ennek is megvannak a saját hagyományai, népszokásai, jellegzetességei. (2018)

Ehhez a naphoz különösen sok babonát, szokást köt a néphagyomány. Mindemellett Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett.

Iskolánk alsó tagozatos diákjai is megünnepelték Márton napját. Rendezvényünk célja volt, hogy játék és tánc során felelevenítsük az ünnephez kapcsolódó hagyományokat, szokásokat. November 9-én délután 14 órától kezdődtek a programok.

A tanulók forgószínpadszerűen haladtak a helyszíneken. Két tanteremben a Márton napjához kapcsolódó legenda meghallgatása után a gyerekek kiszámolót, dalokat, népi játékokat tanultak, és vidáman táncoltak.

A másik helyszínnek a sportcsarnok adott otthont. Itt a népszokáshoz kapcsolódó, minden tanulót megmozgató ügyességi játékok várták a csapatokat. Volt a feladatok között libatollfújás, amelynek az volt a lényege, hogy a libatollat át kellett fújni egy karikán. A „libatömés” során a gyerekeknek ásványvizes üveget kellett időre megtölteni kukoricával. Mindezek mellett gyakorolták a mocsárjárást libatalpon, és egy libát ábrázoló nehéz puzzle is a feladatok között szerepelt. A játékos programok 16 óráig tartottak.

A hagyományok szerint Márton napján libás ételt kell fogyasztani, nehogy éhezzünk a következő évben. Természetesen mi is szem előtt tartottuk ezt a szokást. A szorgalmas szülők libazsíros, libamájas kenyeret készítettek, amit forró citromos teával tálaltak tanulóinknak az osztálytermekben. Jóízűen fogyasztottuk el a finomabbnál finomabb falatokat.

Sötétedéskor a lámpások meggyújtása után a gyerekek szüleik és pedagógusok kíséretével a Bartal kertben tettek sétát, miközben fülükben csengtek a népszokáshoz kapcsolódó dallamok.

Nagyon jó hangulatban telt a délután, a gyerekek, s a felnőttek egyaránt jól érezték magukat.

Köszönjük a szülőknek, hogy részvételükkel, közreműködésükkel hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.

Bali Ervinné
 

A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola csatlakozott az ESSD-programjához. (2018)

Az előző évekhez hasonlóan idei tanévben is állomásokon oldottuk meg a 120 perces mozgásformák lebonyolítását.

Első kötelezően vállalt feladatunkat a 2018 méter futást, hasonlóan az első alkalomhoz, parkos területen ( 250 méter / kör) bonyolítottuk le.

Délelőtt 11.25-kor kezdődő programunkon egyszerű gimnasztikai bemelegítés után 20 másodpercenként indultak az évfolyamok futni – így sikerült elkerülni az esetleges ütközésből adódó sérüléseket.

251 tanulónk teljesítette a távot, mely végén streachinggel nyújtás, valamint a futás utáni folyadékpótlásra történő felhívással zártuk az első szakaszát a kötelezően előírt feladatvállalásnak.

Ennek időtartama összesen 35 perc volt.

120 perces mozgássorozatunk megvalósítása az alábbiakban szerint történt:

I. iskolánk sportcsarnokában akadálypályán, cirkuid formában 4,5 perces időtartamban, osztályonként állomásokon haladtak végig résztvevők.

II. akadálypályán igyekeztünk a lehetőségünkre álló sporteszközöket minél színesebb formában felvonultatni.

Idei évben az iskola testnevelés óráin leggyakrabban előforduló mozgásanyag került előtérbe, az ezekhez kapcsolódó mozgásanyagból merítettük feladatainkat.
1. sportjátékok
2. karate
3. talajtorna
4. atlétika
5. néptánc
6. ügyességi feladatok
7. gördeszka a gyógytestnevelésben
8. célbadobás

Minden állomáson összetett feladatok végrehajtására ösztönöztük résztvevőket, így változatos, sokrétű képességfejlesztést tudtunk biztosítani.

Az akadályokon minimum 5-6 feladat elvégzésére volt lehetőség, melyeken az általános kondicionális képességek igénybevételén túl az ügyesség fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektettünk.

A feladatok részletes tartalmát feltöltött tartalomként megtalálják weblapjukon.

A program feladatai is nagy sikert aratottak mind a gyermekek mind pedig kollégák körében, így bizakodva várjuk a jövő évi felhívást!

Bogdán György, Bali Ervin
testnevelők