Hírek

Elsős tanítók bemutatkozása

Andi néni

Fehér Andrea vagyok, 1991-ben szereztem tanítói diplomát a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán. Faddon kezdtem pályám, majd egy évtizednyi budapesti kitérő után, 2003-tól tanítok itt ismét. Egy egyetemista gyermekem van, családommal Faddon élünk.

Jelenleg az egyik 4. osztály osztályfőnöke vagyok. A fő tárgyak közül a matematikát tanítom a gyerekeknek, ami annyira közel áll hozzám, hogy jelenleg ezen a területen képzem magam tovább az Eötvös József Főiskolán, Baján.

Hivatásomban a legnagyobb kihívásnak tartom az első osztályba lépő kisdiákok előtt kitárni a tudás kapuját, megszerettetni velük a tanulást. Fontosnak tartom, hogy mindezt élményként, jó játékként éljék meg. Mindehhez szeretetteljes, nyugodt, biztonságot nyújtó légkör kialakítására törekszem.

A tanítás sok-sok türelem, szeretet és megértés. Fontos hogy következetesek, igényesek legyünk, ne csak másokkal, hanem magunkkal szemben is.  Néha nagyon nehéz, de csak együtt érhetünk el eredményeket. Akkor dolgozunk a leghatékonyabban, ha hárman - gyermek, szülő, tanító - összefogunk. Ebben a munkában számítok a kedves szülők együttműködésére.

Minden osztályommal azt szeretném elérni, hogy biztos alapokat kapjanak a további tanuláshoz, használható ismereteket a további életükhöz. Figyelek arra, hogy egymás személyiségét tiszteletben tartsák, egymással elfogadók legyenek.

Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek, minél jobban érezzék magukat az iskolában és sokat fejlődjenek, okosodjanak.

Szeretettel várom a leendő elsősöket!


Márti néni

Márti néni vagyok, a leendő első osztályosok egyik tanítónénije. Már óvodás koromban is gyerekekkel akartam foglalkozni, majd az iskolai éveim alatt döntöttem el, tanító néni leszek. Ezt azóta sem bántam meg, huszonöt éve tanítom a faddi általános iskolába járó gyerekeket. Tanítványaimat az alsó tagozat során kísérem végig útjukon. Minden tantárgyat szívesen tanítok, munkámat hivatásként élem meg. A gyerekek mindennapi problémáit sok türelemmel és pozitív hozzáállással igyekszem megoldani. A meglévő tapasztalatom mellett nyitott vagyok az újdonságokra, ezért többször veszek részt különféle továbbképzéseken.

Nehéz a mai gyerekek figyelmét folyamatosan fenntartani, ezért gyakran készülök olyan módszerekkel, amik érdekessé teszik az órát. Szívesen alkalmazom a csoport- és páros munkát, óráimon megtanítom a gyerekeknek a digitális eszközök használatát is. Minden gyerekben keresem az értéket, ha meglátom a tehetség szikráját egy diákban, azt próbálom minél inkább kihozni belőle. A segítséget igénylő gyerek minden támogatást megkap tőlem, hogy ne maradjon le.

Akik régóta ismernek, tudják, hogy iskolán kívüli rendezvényeken is szívesen vállalok szerepet, illetve gyakran szervezek a gyerekek részére közösségépítő programokat. Jó partnere vagyok a szülőknek abban, hogy a gyerekekből kihozzuk a maximumot.

Várom a találkozást a kicsikkel: Szőke Zoltánné

 


 

 Tájákoztató beiratkozásról.pdf

 

HIRDETMÉNY

 A Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

•       2021. április 15. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

•       2021. április 16. (péntek) 8.00-19.00 óra között

Tankötelessé váló, azaz 2015. augusztus 31-ig született gyermekét - amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek - a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek

  1. gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat
  2. nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel)
  3. nyilatkozatot a törvényes képviseletről

Elektronikus jelentkezés lehetősége:

Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Előzetes regisztráció keretében a fenti weboldalon beküldheti a Szülő a gyermeke adatait az általános iskolába. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanév első napján kerül sor.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, a felvétel elutasítása esetén a szülő, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az iskola igazgatójának kell benyújtani.

 Gerzsei Péter s.k.

  tankerületi igazgató


 

Intézkedési terv:

Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola INTÉZKEDÉSI TERV.pdf

Tanév rendje.pdf

A teljes rendelet


 

Gyermekvédő hívószám

gyermekvedo-hivoszam.pdf

bővebben >

Lapok: 1