Hírek

 

 

 


 Segítség a beiratkozáshoz:Beiratkozás lépésről-lépésre.pdf

 


 

 Leendő első osztályos osztályfőnökök bemutatkozása

Kriszti néni

Dömény Krisztina vagyok. A gyerekek Kriszti néninek hívnak.1994-ben szereztem meg tanítói diplomámat, azóta a faddi általános iskolában tanítok. A hosszú évek alatt folyamatosan képeztem magam. Elvégeztem a Budapesti Gazdasági Főiskola  Pénzügyi és Számviteli Főiskola Karának pénzügyi és vállalkozási szakát, majd Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Karán, drámapedagógia területen szereztem diplomát. Megírtam a portfoliómat és számos képzésen vettem részt.

Tanítóként feladatom sokrétű: az ismeretátadás, a képességfejlesztés, tehetséggondozás, a motiváció, az érdeklődés felkeltése, a lemaradó tanulók felkarolása, a harmonikus környezet kialakítása. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentesen történjen az óvoda és iskola közötti átmenet. Fontosnak tartom, hogy gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel, örömmel tanuljanak. Tanóráimon az oldott, barátságos légkör megteremtésére törekszem, ahol szabad hibázni, hiszen az is a tanulási folyamat része. Próbálom jókedvvel, játékosan, tevékenykedtetve átadni az ismereteket.

A szülőkkel őszinte, felelőségteljes együttműködés kialakítása a célkitűzésem, hiszen gyermekeik fejlődéséhez -az otthon és az iskola számára is- a megismerés, az azonos értékrend egyaránt lényeges. Bízom az aktív szülői együttműködésben, mert fontos, hogy  közösen tegyünk a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztéséért és a sikeres tanulásért. Ez alapozza meg a derűs, kiegyensúlyozott iskolás éveket mind a kisgyerekek, mind a szülők számára.

Célom, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az osztályukban, az iskolánkban: pozitív élményekkel, gyarapodó tudással menjenek haza nap, mint nap! Szeretettel várom a leendő elsősöket!

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják

elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól”

                                                                     Carl Wiliam Buehner

 


 Barbi néni

Bertáné Fink Barbara vagyok, tanítói diplomámat
2010-ben szereztem a Pécsi Tudomány Egyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán. Ugyanebben az évben kezdtem tanítani a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény mözsi, és tolnai telephelyein. 
2019 óta dolgozom a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskolában, jelenleg negyedik osztályban.

Már gyerekkorom óta erre a pályára készültem, a tanítást az egyik legszebb hivatásnak tartom. Az iskolába belépő kis elsősök fogadása örömmel és izgalommal tölt el.Szép, de nagy feladat óvodásból, iskolássá válni. Igyekszem ebben a folyamatban a gyerekeket mindenben segíteni, támogatni, hogy a lehető legkönnyebben menjen ez számukra.

Szeretném, hogy a hozzám érkező gyerekek reggelente örömmel és lelkesen lépjék majd át az iskola ajtaját, szeressenek iskolába járni, élmény legyen számukra a betűk és számok világának megismerése. Fontosnak tartom, hogy biztonságban és szeretve érezzék magukat, nyugodt és fegyelmezett légkörben gyarapodhasson tudásuk.

Munkám során törekszem arra, hogy minden tanuló megkapja a számára szükséges egyéni támogatást, segítséget, hogy önmagából a legtöbbet hozhassa ki, legyen az tehetséges gyermek, vagy segítséget igénylő. Az alsó tagozatos évek alatt szeretném elérni, hogy a későbbi tanulmányaikhoz biztos alapokat kapjanak, és egy empatikus, összetartó, vidám osztályközösség alakuljon ki.

Ahhoz, hogy az iskolai munkánk eredményes legyen a szülőkkel szoros együttműködésre van szükségünk.
Ebben számítok Önökre, hiszen a gyermek akkor fejlődik jól, ha az iskola és a szülők egymást támogatva összedolgoznak az érdekükben. 
Szeretettel várom gyermekeiket! 


 Leendő 5. osztályos osztályfőnökök bemutatkozása

 Lencsésné Lehőcz Orsolya vagyok. 2000-ben szereztem meg főiskolai diplomámat 
 a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai karán. Az év szeptemberétől 
 tanítok a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskolában. Először alsós tanítóként 
 dolgoztam, majd 2013-ban az Eötvös József Főiskolán angol műveltségterületen
 diplomáztam.

 Nagy örömömre szolgált, hogy iskolánk diákjai a német nyelv mellett, angolul is
 elkezdhettek tanulni, hiszen nagyon fontosnak tartom, hogy a mai világban a
 gyerekek megismerjék, elsajátítsák és megszeressék az angol nyelvet.

 Arra törekszem, hogy játékos formában tanuljanak és magabiztosan használják
 tudásukat. Igyekszem örömtelivé, élvezetessé, de ugyanakkor hatékonnyá tenni a 
 nyelvtanulást.

 Az intézményvezető abban a megtiszteltetésben részesített, hogy a szeptembertől
 az 5.b osztály osztályfőnöke lehetek. Az osztály egy részét már ismerem, hiszen az idei tanévtől kezdve heti három órát együtt töltök velük angol órákon, így ez idő alatt lehetőségünk volt megismerkedni már egymással.

Fő feladatomnak tartom, hogy az egész osztállyal egy vidám, fegyelmezett, összetartó osztályközösséget alakítsak ki. Igyekszem minden segítséget és támogatást megadni a gyerekeknek, hogy átsegítsem őket a felső tagozatra kerülés nehézségein. Természetesen mindehhez számítok a szülők támogatására, segítségére is.


 

Kedves Szülők!

Mint tősgyökeres faddi lakos, mindenki számára ismerős vagyok, de pályafutásom nem feltétlenül ismeretes.

2001-ben a Szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola elvégzését követően kezdtem tanítói munkámat itt, a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskolában, mint tanító – testnevelés műveltségterületen.

Miután szeretem ismereteimet folyamatosan bővíteni és tudásvágyam csillapíthatatlan testnevelés és sport területén tanulmányaimat tovább folytattam és 2007-ben a PTE TTK szakán testnevelő tanárként végeztem.

2013-2015 közt gyógytestnevelő tanári szakon ismét bővíthettem ismereteimet, miután az egészséges sportolási lehetőségek biztosítása mindig kulcskérdés volt számomra.

Sportedzőként 2000 óta foglalkozom gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt, így a testneveléshez való kötődésem az egész életem befolyásoló tényezője.

Tanári pályám egyik alapvető mérföldkövének tartom az elfogadást, együttérzést, empátiát . Szeretném hinni, hogy az általam elvégzett oktató-nevelő munka hosszú távon nemcsak szakmai szemmel, hanem emberi mivoltában is meghatározó értékeket hord.

A jövő nemzedékét nem lehet sztereotip gondolkodásmóddal nevelni. Folyamatosan változik, alakul és nekünk, ezt a változást nyomon követnünk-, adaptálnunk kell. Mert aki képes felismerni a változás lehetőségét és meglátja annak fejleszthetőségét, az a pedagógus gyorsabb és eredményesebb munkát végez.

Fontos, hogy mi magunk is legyünk néha gyermekek, tudjuk követni gondolkodásmódjukat, megismerjük és megnyerjük magunknak őket. Amikor ez az egység kialakul köztem és tanulóim közt, akkor tudunk eredményesen és közösen tevékenykedni.

Természetesen a csapat munka mindig közös kell, hogy legyen, így nagy szükség van a szülői háttértámaszra. E nélkül mindenki munkája csorbul és nem lesz megfelelő a hatásfoka. Arra kérem a kedves szülőket, hogy gyermekeik legjobb fejleszthetősége érdekében alkossunk egy csapatot és közös erővel indítsuk őket a felső tagozat első lépcsőjén fellépni.

 

                                                                                          Ervin bácsi a leendő 5. a osztály osztályfőnöke.

 

Tanév rendje.pdf


 

 Digitális témahét a felső tagozaton:https://sway.office.com/rfGXuo6QDLqrs8FG?ref=Link

Karate eredmények
 
2022.03.19. Széki-Kupa, Szekszárd 
Lukács Bence 12-13 éves egyéni formagyakorlat 1.hely
Kirtyán Gábor 12-13 éves egyéni küzdelem +53 kg 3.hely
 
2022.04.01-03. SKS SKDUN Európa Bajnokság, Szabadka
 
egyéni versenyszámok
Kirtyán Zita egyéni formagyakorlat 1.hely
Kirtyán Gábor egyéni 3 pontos küzdelem +53 kg 1.hely
Kirtyán Gábor egyéni 1 pontos küzdelem +53 kg 3.hely
 
csapat versenyszámok
10-13 éves vegyes csapat formagyakorlat - Kirtyán Zita-Lukács Bence - 1.hely
12-15 éves csapat küzdelem - Kirtyán Gábor - 3.hely