Iskolánk

„Én szeretek az lenni, ami vagyok.”
(Gárdonyi Géza)

Intézményünk névadója Gárdonyi Géza, író és néptanító. A falu az ő világa, olyan emberek élettere, ahol a tisztaság és erkölcs uralkodik, amit magunkénak vallunk.

Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, ahol minden egyes diák a képességei szerinti legtöbbet tudja teljesíteni, vállalhatja a hovatartozását, szabadon érezhet, gondolkodhat és megvalósíthatja önmagát.
Szeretnénk  olyan  tanulókat  nevelni,  akik  szeretik  és  védik  a  természetet,  megbízhatóak, gyakorlatiasak, kreatívak, kudarctűrők és elfogadják a másságot.

Iskolánk  szakmai  kiválóságra  és  személyiségfejlesztésre  törekszik,  egy  odafigyelő,  serkentő  környezet megteremtésével.

A szülőket a legfontosabb „szövetségesünknek” tekintjük, törekvéseink közösek.

A helyi önkormányzat bennünk mindig partnerre talál, ha a község művelődéséről, kultúrájáról van szó.

Pedagógiai megújulás a célunk: alkalmazásra képes ismeretek, kreativitás, problémamegoldás, társas és kooperatív képességek fejlesztése.

Működési  vezérelvünk:  nem  tantárgyakat,  gyermekeket  tanítunk,  akik  most  élnek.  Tisztában vagyunk társadalmi felelősségünkkel, a jövő nemzedéket neveljük, ezért minden pedagógustól, munkatárstól elvárjuk, hogy törekedjék fejlődésre és kiválóságra.

(Küldetésnyilatkozat)